Facebook sẽ giao cho Quốc hội Mỹ các quảng cáo chính trị của Nga

Facebook nói họ sẽ chia sẻ với các nhà điều tra Quốc hội 3.000 quảng cáo trên mạng truyền thông xã hội này mà đã bị phát hiện có liên quan đến sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016.
>