Linh mục và giáo dân Yên Hòa phản đối bản án của Nguyễn Văn Oai

Linh mục Hồ Văn Trường và 1.795 giáo dân giáo xứ Yên Hòa, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, vừa gửi một lá thư đến chính chính quyền tỉnh Nghệ An để phản đối bản án được cho là bất công đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Oai
>