Trần Đại Quang đang đóng vai gì?

Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả. Nghĩa là, số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. An bài từ vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài Chủ tịch nước.
>