Những tháng u ám cuối năm

Mà giam riêng cách ly mãi Thanh, không cho gặp bố, con, bạn bè, luật sư thì phạm luật vì «nghi can chỉ bị coi là có tội, mất tự do sau khi Tòa tuyên án. » Chẳng lẽ thủ tiêu Thanh thì ăn nói ra sao với dân, với thế giới?
>