Cựu diễn viên đội kịch Tuổi Ngọc bị suy thận giai đoạn cuối

Đang dự thi 'Làng hài mở hội', Lâm Quang Khôi phải xin dừng để nhập viện điều trị.
>