Dzũng Yoko và câu chuyện 7 ngày phong cách

Trong bộ ảnh Cherry red mới ra mắt, bên cạnh sắc đỏ ấn tượng, giám đốc sáng tạo còn mang đến câu chuyện 7 ngày phong cách.
>