yeunuocviet


Xin gởi lời nhạc bạn yêu thích ở đây...Nếu chúng tôi chưa có chúng tôi sẽ đăng nó lên với tên của bạn . Xin Cảm ơn !
 
Xin chọn kiểu gõ  Tắt  Bộ Dấu  VIQR  Telex  Vni 
Chọn tìm theo:            

:: Liệt kê theo lời tựa:   A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 - 9

:: Liệt kê theo tác giả:    A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


« Tác giả - C - 44 Tác giả »
» Ca Lê Thuần
1
» Ca Trù
1
» Canh Thân
6
» Cao Hữu Điền
1
» Cao Huy Hoàng
1
» Cao Minh Dũng
1
» Cao Minh Khanh
1
» Cao Minh Thu
5
» Cao Văn Lầu
1
» Carpenter - Lời Việt: Lê Xuân Trường
1
» Cascades (The) - Lời: Trường Kỳ
1
» Cô Phượng
1
» Công Thành
1
» Cục Chính Huấn
1
» Cecilia Cheung - Lời Việt: Nguyễn Nhất Huy
1
» Chaplin, Charlie - Lời Việt: Nguyễn Xuân Mỹ
1
» Chánh Trang
1
» Châu Kỳ
28
» Châu Kỳ & Tô Lang
1
» Châu Kỳ - Duy Khánh
1
» Châu Kỳ - Hoài Hương Tử
1
» Châu Ngọc
1
» Châu Đình An
11
» Châu Đăng Khoa
2
» Châu Đăng Khoa - Lời: Mai Kim Quang
1
» Châu Đăng Khoa - Lời: Nguyễn Hải Thảo
1
» Châu Đăng Khoa - Lời: Nguyễn Viện
1
» Châu Đăng Khoa - Lời: Phạm Quốc Thăng
1
» Châu Đăng Khoa - Lời: Trần Hữu Dũng
1
» Chí Tài
1
» Chẩm Hồng Giang
3
» Chế Linh
1
» Chế Phương
1
» Chế Thanh
1
» Cher - Lời Việt: Lê Xuân Trường
1
» Chik, Angel - Lời: Thúy Hằng
1
» China Dolls - Lời Việt: Trần Minh Phi
1
» Christophe - Lời Việt: Phạm Duy
3
» Chu Hoàng Thông
1
» Chu Minh Ký
11
» Chung Quân
1
» Chương Đức
14
» Cross & Cory - Lời: Trường Kỳ
1
» Cung Tiến
14

Tổng số lời nhạc cho vần này là: